Reservationsbetingelser for selskaber

Betaling skal ske umiddelbart efter arrangementets afholdelse, fratrukket evt. depositum. Prisen inkluderer ikke evt. gebyr ved brug af kreditkort.

Aflysningspolitik: Senest 1 uge før. Ved evt. aflysning mindre end en uge inden arrangementets begyndelse faktureres 50% af arrangementets samlede anslåede pris, inkl. drikkevarer til kunden.

Endeligt antal gæster skal, såfremt der er afvigelser fra det aftalte, oplyses skriftligt senest 2 dage før arrangementet. I tilfælde af utidig afbestilling af mere end 10% af det aftalte antal gæster opkræves der kr. 350,- pr. udeblevne gæst. Ved aftalt menu er denne pris gældende.

Ved no-show eller aflysning mindre end et døgn inden arrangementets begyndelse faktureres 100% af arrangementets anslåede pris til kunden.

Depositum: Ved større grupper beder vi om et depositum på 50% af arrangementets anslåede pris. Reservationen betragtes først som endelig når betalingen er registreret.

Vi forbeholder os retten til at foretage mindre justeringer i den aftalte menu.

 

Reservationsbetingelser for catering

Ordren er gældende ved registreret indbetaling af depositum (50% af anslået pris). Sendes på faktura til kunden.

Afbestilling af en ordre skal foregå skriftligt og rettidigt ske minimum fire uger før afhentnings- eller leveringsdato, på e-mail til info@gaaga.dk

Ved afbestilling senere end fire uger før afhentnings- eller leveringsdatoen gælder følgende regler:

Inden seks døgn før afhentnings- eller leveringsdatoen, kan Gaarden & Gaden kræve en godtgørelse svarerende til 50 % af prisen for de bestilte kuverter. Desuden kan Gaarden & Gaden kræve at blive holdt skadesløs for de udgifter til særligt aftalte ydelser, som ikke kan afbestilles.

Senere end seks døgn før afhentnings- eller leveringsdatoen, kan Gaarden & Gaden kræve en godtgørelse, svarerende til 75 % af prisen for de bestilte kuverter. Desuden kan Gaarden & Gaden kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, som ikke kan afbestilles.

Endeligt antal gæster skal, såfremt der er afvigelser fra det aftalte, oplyses skriftligt senest 2 dage før arrangementet. I tilfælde af utidig afbestilling af mere end 10% af det aftalte antal gæster opkræves der kr. 350,- pr. udeblevne gæst. Ved aftalt menu er denne pris gældende.

Nægtes modtagelse af bestillingen på afhentnings- eller leveringsdatoen betales fuld pris for hele bestillingen.

Ved cateringopgaver er alle priser excl. levering, kørsel mm. med mindre andet er oplyst