Reservationsbetingelser for selskaber

Betaling skal ske umiddelbart efter arrangementets afholdelse, fratrukket evt. depositum. Prisen inkluderer ikke evt. gebyr ved brug af kreditkort.

Aflysningspolitik: Senest 1 uge før. Ved evt. aflysning mindre end en uge inden arrangementets begyndelse faktureres 50% af arrangementets samlede anslåede pris, inkl. drikkevarer til kunden.

Endeligt antal gæster skal, såfremt der er afvigelser fra det aftalte, oplyses skriftligt senest 2 dage før arrangementet. I tilfælde af utidig afbestilling af mere end 10% af det aftalte antal gæster opkræves der kr. 350,- pr. udeblevne gæst. Ved aftalt menu er denne pris gældende.

Ved no-show eller aflysning mindre end et døgn inden arrangementets begyndelse faktureres 100% af arrangementets anslåede pris til kunden.

Depositum: Ved større grupper beder vi om et depositum på 50% af arrangementets anslåede pris. Reservationen betragtes først som endelig når betalingen er registreret.

Ved cateringopgaver er alle priser excl. levering, kørsel mm.

Vi forbeholder os retten til at foretage mindre justeringer i den aftalte menu.